DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI2015-12-30  


Nowy wzór  Deklaracji o Wysokości Opłaty  za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi