Wykaz punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Związku Międzygminnego 2013-04-05  
1. Gmina Wolsztyn:
-   Punkt  Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie  siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie, Berzyna 6.
- ul.Przemysłowa 4 w Wolsztynie

2. Gmina Siedlec:
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  na terenie oczyszczalni ścieków w Siedlcu .

3. Gmina Przemęt:
-  Punt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul.Szkolnej 46 w Błotnicy