TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GM.PRZEMĘT W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA 20132013-09-03  
Związek Międzygminny „Obra” podaje do wiadomości mieszkańcom  gmin: Przemęt  nowy harmonogram wywozu odpadów  z nieruchomości w   miesiącach: wrzesień-październik 2013 r.

przemet_3
podmioty