Członkowie Zarządu2008-10-28  
  1. Krzysztof Piasek - Przewodniczący                              
  2. Małgorzata Kurzawa - Wiceprzewodnicząca           
  3. Wojciech Lis - Członek                                           
  4. Tomasz Spiralski - Członek                                          
  5. Jacek Kolesiński - Członek