Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przemęt2014-04-25