STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I TERMINY PŁATNOŚCI2017-10-03  

Związek Międzygminny "Obra" informuję, iż począwszy od października 2017 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Stawka za jedną osobę:

- selektywny 10,50 zł.

- nieselektywny 17,50 zł.


TERMINY PŁATNOŚCI:

- do 15 kwietnia - za miesiąc styczeń, luty, marzec;

- do 15 lipca - za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec;

- do 15 października - za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień;

- do 15 stycznia - za miesiąc październik, listopad, grudzień.

Dopuszcza się również płatność miesięczną do 15 dnia każdego miesiąca.


DOMKI LETNISKOWE I NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE    

Ryczałt roczny dla właścicieli domków letniskowych:

- selektywny 153,00 zł.

- nieselektywny 240,00 zł.


TERMINY PŁATNOŚCI:

- do 15 kwietnia;

- do 15 lipca;

- do 15 października.

Dopuszcza się również płatność jednorazową do 15 lipca każdego roku.


NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (działalności gospodarcze, placówki oświatowe)

Stawka opłaty za jednorazowy wywóz odpadów komunalnych z pojemnika:

pojemność    selektywny    nieselektywny

    120 l.           21,00 zł.    28,00 zł.

    240 l.           42,00 zł.    56,00 zł.

  1100 l.          231,00 zł.    307,00 zł.

  7000 l.         1050,00 zł.    1390,00 zł.

Ceny te należy przemnożyć przez ilość pojemników oraz częstotliwość wywozów w miesiącu.

TERMINY PŁATNOŚCI:

- do 15 kwietnia - za miesiąc styczeń, luty, marzec;

- do 15 lipca - za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec;

- do 15 października - za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień;

- do 15 stycznia - za miesiąc październik, listopad, grudzień.

Dopuszcza się również płatność miesięczną do 15 dnia każdego miesiąca.

KAŻDORAZOWO PO ZŁOŻONEJ DEKLARACJI WYDAWANE JEST OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI,

Z INDYWIDUALNYM NUMEREM RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI