Regulamin konkursu o tematyce ekologicznej pn: ”Pożyteczne i ładne z odpadów” dla dzieci przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Związku Międzygminnego „Obra”2014-09-29