2016-08-01  
Zapraszamy do skorzystania z usługi monitorowania odbioru odpadów komunalnych. Na dzień dzisiejszy dot. tylko mieszkańców  miejscowości   z terenu gm.Przemęt. Przyszłościowo zostanie objęty ta usługą teren działania całego Związku.
Aby się zalogować na swoje konto należy wpisać 6  cyfr  swojego indywidualnego  konta rozliczeniowego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym:
  

Aby się zalogować na swoje konto użytkownika należy:

  • wybrać adres lokalizacji i wpisać otrzymane hasło użytkownika

  • za pomocą kalendarza wybrać okres, za który chcemy sprawdzić dane.

SYSTEM INFORMACJI O ODPADACH DLA MIESZKAŃCA

 Dzięki tej usłudze uzyskają Państwo  dostęp do następujących informacji takich jak :
- harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych,
- czy pojemnik został odebrany z nieruchomości ?
- możliwość złożenia reklamacji.

Jeżeli mają Państwo problem z uzyskaniem 6 cyfrowego kodu dostępu, pomocą służą pracownicy Związku Międzygminnego "Obra" pod nr telefonu +48 68 347 31 63, bądź przesyłając zapytanie na e-maila: deklaracje@zmobra.pl . Jednocześnie poniżej znajduję się instrukcja jak postępować w przypadku logowania krok po kroku.