PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z WFOŚiGW W POZNANIU2017-06-19  
fundusz_1

W roku 2017 przy współudziale środków finansowych WFOŚiGW w Poznaniu Związek Międzygminny „OBRA” realizuje następujące projekty:

•    „Usunięcie i unieszkodliwianie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym, zlokalizowanym na działce o nr ew. 294 w m. Adamowo 75 C , gmina Wolsztyn- wykonanie zastępcze”

•    „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie gmin uczestników ZM OBRA”,

•    „Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną mieszkańców ZM OBRA”.