PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z WFOŚiGW W POZNANIU2017-06-19  
fundusz_1

W roku 2017 przy współudziale środków finansowych WFOŚiGW w Poznaniu Związek Międzygminny „OBRA” realizuje następujące projekty:
•     „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie gmin uczestników ZM OBRA”,
•     „Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną mieszkańców ZM OBRA”.