Informacja dot. znakowania pojemników na odpady komunalne na terenie działalności Związku2017-09-05  

resized__200x169_logo


Związek Międzygminny „Obra” informuje


Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy organizator systemu gospodarowania zobowiązany jest do wprowadzenia regulaminu wnoszenia reklamacji, które mogą być konsekwencją nieprawidłowego wykonana usługi odbioru odpadów. Zgromadzenie Związku sprawy te uregulowało w akcie prawa miejscowego, którym jest uchwała nr VI/24/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., w sprawie „szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług ...”. Znakowanie pojemników chipami daje wiele możliwości kontrolowania wykonania usługi przez operatora. Przede wszystkim bezdyskusyjnie zostaje potwierdzony fakt opróżnienia pojemnika wraz z odnotowanym czasem (data, godzina, nr rej. pojazdu) wykonania tej czynności. Każdy pojemnik zostaje „przypisany” do danej nieruchomości poprzez nadanie mu – oprócz podstawowych informacji  np. o jego pojemności czy przeznaczeniu dla obsługi nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej – danych o szerokości i długości geograficznej co sprawia, że w przypadku jego przemieszczenia (np. kradzieży) oraz  jego ponownego użycia, odwrotnie zostanie namierzony wraz ze wskazaniem nowej lokalizacji. Proces znakowania chipami został zakończony w Gminie Przemęt i Siedlec zaś w Gminie Wolsztyn zakończony zostanie do końca października br. Oznakowania pojemników dokonują pracownicy operatora a dla właściciela nieruchomości nie wiąże się to z żadnymi kosztami.