Uchwały nr 12 i13 z dnia 26 listopada 2009r.2009-12-03  
  1. Uchwała nr 12/2009r Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów na składowiskach zarządzanych przez Związek Międzygminny "Obra" w 2010r.

  2. Uchwała nr 13/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: określenia opłaty zryczałtowanej ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów w gminie Wolsztyn.