INFORMACJA O WYNIKACH NABORU2010-02-03  

 

Załącznik nr 3
                                                                                                                                              do „Regulaminu naboru …”
 
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „OBRA”
 
Podinspektor ds. ekonomicznych
                                                            
 
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkana
1.
Katarzyna Cukier
Karna
2.
Karol Wojciechowski
Komorowo
3.
Aldona Stempin
Wolsztyn
4.
Ewa Jaskulska
Przemęt
5.
Michał Błażejewski
Nowa Obra
6.
Edyta Maćkowiak
Żodyń
7.
Ewa Górna
Tłoki
 
 
3 luty 2010r.
Przewodniczący Zarządu Związku
Krzysztof Piasek