INFORMACJA O WYNIKU KOŃCOWYM NABORU 2010-02-08  

 

 

Załącznik nr 6

                                                                                                                 do „Regulaminu naboru… ”
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „OBRA”
 
 
 
podinspektor ds. ekonomicznych
                                                          
 
 
 
 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani  Katarzyna Cukier  zamieszkała  w Karnie .
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Katarzyna Cukier   posiada odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje do pracy na ww. stanowisku. Dzięki rozległej wiedzy i wysokiej kulturze osobistej, kandydatka uzyskała pozytywny wynik testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej
 
8 luty 2010r. Przewodniczący Zarządu Związku
Krzysztof Piasek