Uchwała nr 15/20092010-02-24  

Uchwała Nr 15/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: budżetu Związku Międzygminnego "Obra" na 2010 rok.