Uchwała nr 16/20092010-03-04  

Uchwała nr 16/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego"Obra" z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązujących na terenie gmin-uczestników Związku.