INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK2010-03-23  

Informacja z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Obra" za rok 2009