Dzisiaj jest 28-01-2022
szukaj
szukaj
box graficzny 63box graficzny 60box graficzny 61box graficzny 62

UWAGA! WNIOSKUJĄCY W SPRAWIE USUNIĘCIA ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH..

UWAGA ROLNICY!!!                        

                    Zarządu Związku Międzygminnego „Obra”, realizujący projekt pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach działania 2.8. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” informuje, iż w dniu 30 lipca 2020 roku nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na odbiór folii rolniczych, w wyniku którego :

 

Najniższa kwota brutto za odbiór tony odpadów wynosi 723,60 zł/t

Kwota maksymalnego dofinansowania z NFOŚiGW wynosi 500 zł/t

Różnica do dopłaty za tonę dostarczonego odpadu wynosi 223,60 zł/t

 

 

Każdy posiadacz tego rodzaju odpadów, który złożył wniosek oraz został zweryfikowany w zakresie możliwości otrzymania pomocy de mininis zobowiązany jest w terminie do złożenia oświadczenia o akceptacji wysokości dopłaty na druku/formularzu  zamieszczonym poniżej informacji.

Wypełniony formularz należało przesłać lub dostarczyć do Związku (ZM „Obra” Berzyna 6, 64 – 200 Wolsztyn) do dnia 14 sierpnia 2020 r.

Powyższe jest niezbędne do dalszego procedowania postępowania przetargowego jednak nie jest jednoznaczne z wyborem Wykonawcy i podpisaniem umowy.

W przypadku wątpliwości lub jakichkolwiek zapytań informacji udziela Pan Marcin Michalski, pod nr.tel. 68 347 31 62

Nie dostarczenie oświadczenia o akceptacji wysokości dopłaty we wskazanym terminie uznaje się za rezygnację z udziału w programie odbioru folii rolniczych!!!

 

 

pliki do pobrania:
- FORMULARZ

Związek Międzygminny "Obra"

herb Berzyna 6
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zmobra@wolsztyn.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 1773017      online: 1
© 2020 MBEST