Dzisiaj jest 05-10-2023
szukaj
szukaj
box graficzny 61box graficzny 62box graficzny 63box graficzny 60
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Berzyna 6
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zmobra@wolsztyn.pl

 

PROJEKTY REALIZOWANE
Usuwanie odpadów z folii rolniczych

Usuwanie odpadów z folii rolniczych

ZWIĄZEK MIĘDZYGINNY OBRA REALIZUJE PRZEDSIĘWZIĘCIE

 

pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”

 

dofinansowane ze środków NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ, w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

 

Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 362 775,00 zł

 

Kwota Dotacji: 362 775,00 zł

 

Przewidywany efekt ekologiczny: masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu- 725,544 Mg

 

 

Planowane przedsięwzięcia polega na usunięciu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Związku Międzygminnego "OBRA".

 

Poprzez realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem zostaną rozwiązane problemy.

Bezpośrednio:

1. Zostaną uprzątnięte zalegające na posesjach gospodarzy folie rolnicze, sznurki i siatki (brak odbioru folii przez firmy zbierające odpady komunalne);

2. Rolnicy będą mieć miejsce do legalnego oddania folii rolniczej.

Pośrednio:

1. Zmniejszenie kosztów związanych z utylizacją folii rolniczej;

2. Prawidłowe zagospodarowanie odpadów rolniczych.

3. Zmniejszenie powstawania "dzikich wysypisk" - odbiór od rolników ww. odpadów

4. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko w związku z niepoprawnym gospodarowaniem odpadami rolniczymi - przekazanie do zagospodarowania przez specjalistyczne firmy.

Związek Międzygminny "Obra"

herb Berzyna 6
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zmobra@wolsztyn.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 2407460      online: 1
© 2020 MBEST