Dzisiaj jest 01-02-2023
szukaj
szukaj
box graficzny 60box graficzny 63box graficzny 62box graficzny 61
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Berzyna 6
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zmobra@wolsztyn.pl

 


 Strona:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  

Zgromadzenie 5.04.2022

W dniu 5.04.2022 o godzinie 9.00 rozpocznie sie Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Obra".

Link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/396/rada-gminy-siedlec.htm

Złóż deklarację!!!

 

Złóż nową deklarację na odbiór odpadów, jeśli przyjmujesz pod swój dach uchodźców z Ukrainy!

Związek Międzygminny „Obra” przypomina, że na każdym właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o ile na danej nieruchomości przebywają osoby lub powstają odpady komunalne. Obowiązek złożenia nowej deklaracji występuje również w sytuacji, jeśli właściciel udostępni swoją nieruchomość pod potrzeby uchodźców. W konsekwencji uchodźcy występują do gminy o nadanie numeru PESEL, a właściciel nieruchomości może wystąpić do gminy o wsparcie finansowe ich pobytu. W przypadku udostępnienia nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, swoim zakresem obejmująca zakwaterowanie i wyżywienie osób, złożenie nowej deklaracji może polegać na zmianie ilości lub częstotliwości wywozu pojemników o określonej pojemności. W przypadku nieruchomości będących we władaniu osoby fizycznej, składający nową deklarację oprócz dotychczasowych domowników umieszcza na niej dodatkowo faktyczną liczbę przyjętych uchodźców. Po zakończeniu pobytu przez uchodźców (lub zmianie ich ilości), składana jest kolejna deklaracja.

            Jednocześnie informujemy, że w siedzibie Związku oraz siedzibach gmin: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn można pobrać druki deklaracji oraz ulotkę w języku ukraińskim o poprawnej segregacji (druki można też pobrać ze strony www.zmobra.pl w zakładce „DLA MIESZKAŃCÓW > DRUKI DO POBRANIA”. Ponadto w Biurach Obsługi Klienta prowadzonych w każdej gminie przez operatora, właściciel nieruchomości udostępniający ją uchodźcom może odebrać, oczywiście po złożeniu nowej deklaracji, kolejny pakiet worków do segregacji.

                       

zmiana godziny funkcjonowania PSZOK-u w m. Powodowie

Informujemy, że w dniu 3.03.2022 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Powodowo w godzinach 15.00-16.00 będzie nieczynny.

                                         

Pakiety startowe

Związek Międzygminny „Obra” informuje, że przekazane właścicielom nieruchomości zamieszkałych worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowią łącznie z kalendarzem  tzw. „pakiet startowy”. Pakiet ten składa się z 30 worków żółtych i 12 niebieskich. Ilość ta odpowiada:

- częstotliwości odbioru worków żółtych: 2 razy w miesiącu.

- częstotliwości odbioru worków niebieskich: 1 raz w miesiącu.

Ilość worków jest wystarczająca dla rodziny 6 osobowej na cały rok!

W sytuacji, gdy mieszkańcy wytwarzają większą ilość odpadów wysegregowanych, możliwe jest ich oddawanie w workach zakupionych samodzielnie, ważne aby były one w kolorze właściwym dla danej frakcji odpadów.

Związek zwiększyć może „pakiet startowy” tylko tym właścicielom, którzy mają wykazane w złożonych deklaracjach 7 lub więcej osób przebywających na danej nieruchomości!

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin- uczestników Związku Międzygminnego „Obra” właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości na swój koszt w pojemniki do odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych ( w tym również w worki).

                                                     

Godziny otwarcia PSZOK w Powodowie w dniu 31.12.2021 r.

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Powodowo w dniu 31.12.2021 r. czynny będzie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Godziny otwarcia PSZOK w Powodowie w dniu 24.12.2021 r.

Związek Międzygminny "Obra" informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Powodowie w dniu 24.12.2021 r. czynny będzie w godzinach od 8.00 do 14.00.

                                                            

Życzenia Świąteczne

Piękna jest radość w Święta,
Ciepłe są myśli o bliskich,
Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczą dzisiaj wszystkich!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Związek Międzygminny "Obra" składa życzenia zdrowia, szczęścia i czasu spędzonego w gronie rodzinnym.

Gdy już prezenty zostaną rozpakowane niech odpady po nich będą dobrze posegregowane 

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją poprawnej segregacji wg ZMOrka i NieZMOrki:

https://www.facebook.com/zmobra/videos/636342380838441/- film autorstwa https://pracowniazapiecem.pl/

Posiedzenie Zgromadzenia 21.12.2021

W dniu 21.12.2021 o godzinie 8.30 odbędzie się Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Obra". Szczegóły i link do transmisji tutaj.

Ostatnie kompostowniki do odbioru na PSZOK-u w m. Powodowo

Informujemy, że ostatnie sztuki kompostowników można odbierać na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Powodowo.

                            

Biuro Związku Międzygminnego "Obra" nieczynne 24.12.2021 r.

 

 

 

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. biuro Związku Międzygminnego "Obra" będzie nieczynne.

 

 

 

Związek Międzygminny "Obra"

herb Berzyna 6
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zmobra@wolsztyn.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 2181551      online: 1
© 2020 MBEST