Dzisiaj jest 14-07-2024
szukaj
szukaj
box graficzny 61box graficzny 63box graficzny 62box graficzny 60
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

 

Aktualności

9
  
2022-06-10

Kolejne przykłady niewłaściwego segregowania odpadów, nieprawidłowego wykorzystywania worków do selektywnej zbiórki oraz zanieczyszczania funkcjonujących gniazd selektywnej zbiórki

Oto kolejne, tym razem z Karpicka, przykłady niewłaściwego segregowania odpadów, nieprawidłowego wykorzystywania worków do selektywnej zbiórki oraz zanieczyszczania funkcjonujących gniazd selektywnej zbiórki. Zdjęcia wykonano dnia 9 czerwca 2022 r. Przypominamy, że na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych składają się również koszty uprzątnięcia takich miejsc. Nie pozwalajmy na generowanie dodatkowych kosztów! 

Każda dodatkowo wytworzona ilość odpadów selektywnie zbieranych nieodpłatnie można oddać na PSZOK-ach. PSZOK-i zlokalizowane są w:

- Berzynie

- Błotnicy

- Powodowie

- Siedlcu.

Więcej zdjęć pod adresem:

                                                             

 

   

 

  

 

2022-06-06

Uwaga rolnicy!

UWAGA ROLNICY!!!

 

                    Zarządu Związku Międzygminnego „Obra”, realizujący projekt pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach działania 2.7. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” informuje, iż w dniu 24 maja 2022 roku nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na odbiór folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

            Zadanie to wykonywać będzie firma:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik

Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec

tel. 531 148 238

 

W związku z tym, że dotacja z NFOŚiGW w Warszawie do 1 tony wynosi 500,00 zł/t, odpłatność każdego dostarczającego folię wynosić będzie:

 

253,15 zł/t brutto

 

Termin i godzinę dostarczania odpadów we wskazane miejsce w najbliższym czasie ustali z zainteresowanymi telefonicznie przedstawiciel wykonawcy.

2022-04-26

Niefrasobliwość bałaganiarzy ma swoją cenę!

Odległość z Niałka Wielkiego do PSZOK-u w Berzynie to 3 km, zaś do PSZOK-u w Powodowie to ok. 3,5 km. To jednak nadal zbyt daleko dla bałaganiarzy, którzy zamiast oddać nieodpłatnie odpady w wyznaczonym do tego miejscu, woleli zanieczyścić plac wiejski w Niałku Wielkim i tym samym narazili NAS, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami na koszty w wysokości brutto ok. 1650 zł.

                                              

Do posprzątania podrzuconych odpadów w m. Niałek Wielki (oczywiście świadków wielokrotnych podrzutów nie ma!!!), trzeba było zaangażować 3 osoby, dwa samochody specjalistyczne oraz koparko-ładowarkę. Wywieziono 18,04 Mg odpadów, tj. 5 kontenerów o pojemności 13 m3. W przeważającej ilości były to bioodpady!

                                              

W konsekwencji koszty te zwiększą wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami i sfinansowane zostaną z wnoszonej przez płacących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tak więc za posprzątanie tego terenu zapłacił każdy z nas!

Załączone zdjęcia są też niestety, kolejnym przykładem potwierdzającym dobitnie fakt niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W pakiecie „startowym” każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzymał 30 worków do selektywnej zbiórki plastiku i 12 do zbiórki papieru. Na zakup worków w roku 2021 przeznaczyliśmy prawie 500 000,00 zł – jeśli je będziemy przeznaczali na inne potrzeby, mamy kolejny – oprócz galopującej inflacji- powód do podwyżki wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Alternatywą będzie zakup pojemników do selektywnej zbiórki plastiku i makulatury!

A w Niałku Wielkim o podrzucających odpady nikt nic nie wie, nikt nic nie widział a zapłacimy wszyscy!

2022-04-20

Folia rolnicza

INFORMACJA O NABORZE DEKLARACJI W RAMACH PROGRAMU WSPARCIA USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Uprzejmie informujemy, że w związku z uzyskaniem przez ZM „Obra” dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu

USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

zwracamy się z prośbą do rolników z terenu działania Związku Międzygminnego „Obra”, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bag,  o wypełnienie i złożenie do dnia 10 maja 2022 r. deklaracji udziału w programie.
Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Związku (pok. nr 116) lub wysłać pocztą na adres: Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn.

 Deklarację udziału można pobrać ze strony internetowej: www.zmobra.pl  
– zakładka DLA MIESZKAŃCÓW > DRUKI DO POBRANIA, lub bezpośrednio w siedzibie Związku Międzygminnego „Obra”.

Szczegółowe informację można uzyskać w Związku Międzygminnym „Obra” , Berzyna 6, tel. 68 347 31 62, 668 097 423 lub e-mail: zmobra@wolsztyn.pl .

UWAGA: OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI WE WSTĘPNYM NABORZE, TRWAJĄCYM DO 30 WRZEŚNIA 2021 R. PROSZONE SĄ O WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZONEJ DEKLARACJI I DOSTARCZENIE JEJ DO SIEDZIBY ZWIĄZKU (OSOBIŚCIE LUB POCZTĄ)

 Informacje złożone po tym terminie będą umieszczone na liście rezerwowej.  

2022-04-15

życzenia Wielkanocne

Czystych, wysprzątanych i ekologicznych Świąt Wielkanocnych. Pełnych radości, zrozumienia i szacunku do wszystkiego co nas otacza życzy Państwu - Związek Międzygminny „Obra”.

          

9
  

Związek Międzygminny "Obra"

herb Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 4517878      online: 1
© 2020 MBEST