Dzisiaj jest 14-07-2024
szukaj
szukaj
box graficzny 61box graficzny 60box graficzny 63box graficzny 62
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

 

Aktualności

10
  
2022-04-07

Zbliża się termin płatności za I kwartał 2022 roku

UWAGA!!!

Przypominamy, że w dniu 15 kwietnia 2022 r. mija termin płatności za I kwartał br..Stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych nie uległa zmianie i wynosi 27,00 złotych / osobę na miesiąc. Nieruchomości niezamieszkałe opłatę uiszczają według ilości i częstotliwości odbieranych pojemników zgłoszonych w deklaracji. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Związku Międzygminnego "Obra".

                                                      

2022-04-05

Zgromadzenie 5.04.2022

W dniu 5.04.2022 o godzinie 9.00 rozpocznie sie Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Obra".

Link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/396/rada-gminy-siedlec.htm

2022-03-23

Złóż deklarację!!!

 

Złóż nową deklarację na odbiór odpadów, jeśli przyjmujesz pod swój dach uchodźców z Ukrainy!

Związek Międzygminny „Obra” przypomina, że na każdym właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o ile na danej nieruchomości przebywają osoby lub powstają odpady komunalne. Obowiązek złożenia nowej deklaracji występuje również w sytuacji, jeśli właściciel udostępni swoją nieruchomość pod potrzeby uchodźców. W konsekwencji uchodźcy występują do gminy o nadanie numeru PESEL, a właściciel nieruchomości może wystąpić do gminy o wsparcie finansowe ich pobytu. W przypadku udostępnienia nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, swoim zakresem obejmująca zakwaterowanie i wyżywienie osób, złożenie nowej deklaracji może polegać na zmianie ilości lub częstotliwości wywozu pojemników o określonej pojemności. W przypadku nieruchomości będących we władaniu osoby fizycznej, składający nową deklarację oprócz dotychczasowych domowników umieszcza na niej dodatkowo faktyczną liczbę przyjętych uchodźców. Po zakończeniu pobytu przez uchodźców (lub zmianie ich ilości), składana jest kolejna deklaracja.

            Jednocześnie informujemy, że w siedzibie Związku oraz siedzibach gmin: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn można pobrać druki deklaracji oraz ulotkę w języku ukraińskim o poprawnej segregacji (druki można też pobrać ze strony www.zmobra.pl w zakładce „DLA MIESZKAŃCÓW > DRUKI DO POBRANIA”. Ponadto w Biurach Obsługi Klienta prowadzonych w każdej gminie przez operatora, właściciel nieruchomości udostępniający ją uchodźcom może odebrać, oczywiście po złożeniu nowej deklaracji, kolejny pakiet worków do segregacji.

                       

2022-03-02

zmiana godziny funkcjonowania PSZOK-u w m. Powodowie

Informujemy, że w dniu 3.03.2022 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Powodowo w godzinach 15.00-16.00 będzie nieczynny.

                                         

2022-02-08

Pakiety startowe

Związek Międzygminny „Obra” informuje, że przekazane właścicielom nieruchomości zamieszkałych worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowią łącznie z kalendarzem  tzw. „pakiet startowy”. Pakiet ten składa się z 30 worków żółtych i 12 niebieskich. Ilość ta odpowiada:

- częstotliwości odbioru worków żółtych: 2 razy w miesiącu.

- częstotliwości odbioru worków niebieskich: 1 raz w miesiącu.

Ilość worków jest wystarczająca dla rodziny 6 osobowej na cały rok!

W sytuacji, gdy mieszkańcy wytwarzają większą ilość odpadów wysegregowanych, możliwe jest ich oddawanie w workach zakupionych samodzielnie, ważne aby były one w kolorze właściwym dla danej frakcji odpadów.

Związek zwiększyć może „pakiet startowy” tylko tym właścicielom, którzy mają wykazane w złożonych deklaracjach 7 lub więcej osób przebywających na danej nieruchomości!

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin- uczestników Związku Międzygminnego „Obra” właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości na swój koszt w pojemniki do odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych ( w tym również w worki).

                                                     

10
  

Związek Międzygminny "Obra"

herb Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 4517389      online: 1
© 2020 MBEST