Dzisiaj jest 27-03-2023
szukaj
szukaj
box graficzny 60box graficzny 61box graficzny 62box graficzny 63
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Berzyna 6
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zmobra@wolsztyn.pl

 

PODPISANIE UMOWY REKULTYWACJA SKŁADOWISK

 

W dniu 31 grudnia 2019r. w siedzibie Związku Międzygminnego „Obra”, odbyło się podpisanie umów w zakresie wykonania przedsięwzięcia pn. "REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI POWODOWO (Gmina Wolsztyn), REKLINEK (Gmina Siedlec) , SIEKÓWKO (Gmina Przemęt)”.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Projekt pod nazwą:” „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie ZM "OBRA" – Uzupełnienie systemu gosp. odpadami komunalnymi”

nr RPWP.04.02.01-30-0002/18-00

w ramach: Osi Priorytetowej 4 “Środowisko” Działania 4.2 “Gospodarka odpadami”

Poddziałania 4.2.1. “Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego :

 

1.    Dla Części I i II tj. dla składowiska w Powodowie i Reklinku, Wykonawcą jest firma : Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe S.C. W. Woziński M. Szeląg, Naratów 68, 56-215 Niechlów.

Na kwotę :

- składowisko w Powodowie - 1 228 516,37 zł brutto

- składowisko w Reklinku - 904 698,09 zł brutto

 

2.    Dla Części III tj. dla składowiska w Siekówku Wykonawcą jest firma : Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc, Ul. Kolejowa 1-82, 46-040 Ozimek.

Na kwotę 979 367,33 zł brutto.

 GALERIA
<< powrót

Związek Międzygminny "Obra"

herb Berzyna 6
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zmobra@wolsztyn.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 2233123      online: 1
© 2020 MBEST