Dzisiaj jest 14-07-2024
szukaj
szukaj
box graficzny 63box graficzny 61box graficzny 62box graficzny 60
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

 

PROJEKTY REALIZOWANE
Projekty Unii Europejskiej

Projekt PiOŚ

 

 

W latach 2019-2021, Związek Międzygminny „Obra” zamierza realizować projekt pod nazwą „Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM OBRA”

Na projekt składają się następujące zadania:

Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji projektowej

Zadanie 2 Dostawa pojemników na odpady biodegradowalne

Zadanie 3 Prace budowlane

Zadanie 4 Nadzór inwestorski

Zadanie 5 Dostawa ładowarki dla PSZOK

Zadanie 6 Dostawa wyposażenia PSZOK

Zadanie 7 Promocja projektu

 

Projekt uzyskał dofinasowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi  oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Umowę na finansowanie projektu podpisano w dniu 17.12.2019 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu                4 875 486,30 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych              3 963 810,00 PLN

Wysokość dofinansowania ogółem                                  3 369 238,50 PLN

 

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Związku Międzygminnego "OBRA" w gminie Wolsztyn, w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. PSZOK przeznaczony będzie do obsługi Gminy Wolsztyn. PSZOK planuje się umieścić na działce o nr ew. 313, obręb 0014 Powodowo, gmina Wolsztyn, na północ i wschód od zamkniętych kwater składowiska odpadów.

Jednym z głównych celów projektów jest upowszechnienie wzorcowych rozwiązań w zakresie selektywnego zbierania odpadów, podtrzymanie ochrony środowiska i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Co więcej, przedsięwzięcie przyczyni się do rozwiązania problemu z pozbyciem się odpadów wielkogabarytowych, gruzu, puszek po farbach, itp. Planowane miejsce na odpady przeznaczone do ponownego użycia pozwoli także minimalizować ilość powstających odpadów oraz ograniczyć „dzikie wysypiska śmieci”. Celami szczegółowymi są: - ograniczenie masy składowanych odpadów komunalnych; - ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych trafiających do strumienia odpadów komunalnych; - możliwość uzyskania czystszego surowca zbieranego selektywnie w PSZOK; - zwiększenie odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych, - zmniejszenie ilości dzikich wysypisk śmieci oraz poprawa jakości środowiska w związku z oddawaniem odpadów a nie utylizowaniem ich na własną rękę przez mieszkańców np. poprzez spalanie w piecach czy na podwórkach, -prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi; -pogłębienie współpracy z gminami w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

 

Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, nadużyć finansowych, dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko można dokonać poprzez:

1. Formularz dostępny na stronie                   http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci 

2. Wysyłając informację na  adres e-mail:    naduzycia.pois@mr.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 << powrót

Związek Międzygminny "Obra"

herb Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 4517450      online: 1
© 2020 MBEST