Dzisiaj jest 14-07-2024
szukaj
szukaj
box graficzny 60box graficzny 62box graficzny 61box graficzny 63
zamknij

Związek Międzygminny "Obra"
Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn


NIP: 923 15 69 035

 


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

 

NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

NOWE ZASADY OBIORU ODPADÓW

Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

 

Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) organizator tj. Związek Międzygminny „Obra” objął systemem odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałe (uchwała nr VIII/28/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Obra” z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady  komunalne).

W wyniku dokonanych zmian w prawie, właściciele nieruchomości niezamieszkałych, takich jak np. placówki oświatowe i kulturalne, firmy, sklepy, instytucje, ROD itp. otrzymali możliwość wyboru czy ich nieruchomość znajdzie się w systemie zorganizowanym przez ZM „Obra”, czy też nie.  Podjęcie obowiązkowej decyzji musi nastąpić w terminie do 31 stycznia 2021 r. i determinuje dalszy tryb postępowania każdego właściciela.

Niezależnie jednak od dokonanego wyboru, każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do:

 • prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 • wyposażenia nieruchomości we wszystkie, niezbędne do segregacji pojemniki.

 

DROGA POSTĘPOWANIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH:

Gdy właściciel nieruchomości chce pozostać w systemie zorganizowanym przez ZM „Obra”

Gdy właściciel nieruchomości chce być poza systemem zorganizowanym przez ZM „Obra”

 • Obowiązkowo składa pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do systemu (druk oświadczenia do pobrania na stronie www.zmobra.pl)
 • Obowiązkowo składa nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk deklaracji do pobrania na stronie www.zmobra.pl)
 • Wnosi opłaty w wysokości podanej w uchwale Nr X/44/2020 Zgromadzenia ZM „OBRA”
  z dnia 8 grudnia 2020 r.,  w sprawie: ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych.
 • Musi zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorstwem odbierającym odpady oraz wpisanym do rejestru działalności regulowanej. (Rejestr dostępny na stronie www.zmobra.pl)
 • Obowiązkowo zawarta umowa musi być zgodna z zasadami utrzymania czystości i porządku w gminie (Regulamin dostępny na stronie www.zmobra.pl)
 • Właściciel zobowiązany jest do okazania umowy zawartej z operatorem na każde żądanie organu uprawnionego do kontroli, w tym także  ZM „Obra”, a w przypadku braku umowy ponosi konsekwencje z tym związane.

Nieruchomość niezamieszkała musi posiadać tyle pojemników, by nie dopuścić do ich przepełnienia przy uwzględnieniu częstotliwości wywozu odpadów. Obowiązek posiadana pojemników na nieruchomości dotyczy:

 • pojemników na odpady niesegregowane/zmieszane;
 • pojemników do selektywnej zbiórki: papieru, szkła (bezbarwne i kolorowe) oraz plastiku.

Niedopełnienie obowiązku stosowania selektywnej zbiórki odpadów może stanowić podstawę do wszczęcia procedury związanej z podwyższeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wyciąg z uchwały nr X/44/2020 Zgromadzenia ZM „OBRA” z dnia 8 grudnia 2020 r., w sprawie: ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) na terenie nieruchomości niezamieszkałych.

Typ pojemnika

Stawka opłaty

Opłata sankcyjna za brak segregacji

worek 120 l 18,15 zł. 67,50 zł.

pojemnik 110/120 l

6,30 zł.

23,50 zł.

pojemnik 240 l

12,65 zł.

47,00 zł.

Pojemnik 1100 l

58,20 zł.

216,00 zł.

Pojemnik 7000 l

370,00 zł.

1376,00 zł.

 

Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

 

Frakcja odpadów

Minimalna częstotliwość

odbioru

Niesegregowane (zmieszane)

1 raz na dwa tygodnie

Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe

1 raz na dwa tygodnie

Papier

1 raz na dwa miesiące

( w pojemnikach 240 l.)

Szkło bezbarwne

1 raz w miesiącu

Szkło kolorowe

1 raz w miesiącu

 
 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości – po powtórnym zapoznaniu się z nowymi przepisami -  prosimy o kontakt mailowy: zmobra@wolsztyn.pl lub telefoniczny: 68 347 42 70 wew. 24 lub 27,  bądź 722 363 663.

 << powrót

Związek Międzygminny "Obra"

herb Fabryczna 12A
64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 70 centrala
tel. 722 363 664 centrala
tel. 68 347 31 63 księgowość
tel. 68 347 31 62 postępowania
tel. 722 363 663 deklaracje
fax. 68 347 42 72

zwiazek@zmobra.pl

Deklaracja dostępności


czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Copyright © © ZMOBRA. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 4517869      online: 1
© 2020 MBEST